Hlavná stránka > Ďalšie služby > Starostlivosť o deti

Starostlivosť o deti

  • naša pani môže Vaše dieťa doprevádzať na rôzne aktivity napr. tréningy alebo záujmové krúžky, môže ho vyzdvihnúť z družiny a odprevadiť domov, kde počká na Váš príchod
  • tieto služby poskytujeme len dlhodobo
  • pred nástupom opatrovateľky do Vašej rodiny podpíšeme zmluvu, kde sú všetky podmienky starostlivosti o dieťa presne špecifikované, vrátane zdravotného stavu dieťaťa